Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Bevezető

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Horváth-Verespusztai Hajnalka Zsuzsanna E.V.  valamennyi, www.pakkecske.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházban elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.


A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt alábbi rendelkezéseket.

1. A szolgáltató adatai

A szerződés Horváth-Verespusztai Hajnalka Zsuzsanna E.V. -vel (Szolgáltató) jön létre.

 

Székhely: 1185. Budapest, Versec utca 25/a.

Adószám: 56499984-1-43

Ügyvezető: Horváth-Verespusztai Hajnalka Zsuzsanna

Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 70 583 6838

Email: info@pakkecske.hu

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2. A szerződés létrejötte

Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

 

Bármely, a Webáruház termékkínálatában forgalmazott és elérhető termék vételára vonatkozásában kizárólag a Webáruházban feltüntetett vételár irányadó és alkalmazandó függetlenül attól, hogy az adott termék esetleg más on-line, vagy egyéb felületen (esetlegesen a Webáruházban meghatározottól eltérő) vételárral jelenik meg.

 

A Vásárló a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen a Vásárló választhat, hogy tovább tájékozódik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Kassza” gombra kattintva. Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója, stb.). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha a Vásárló minden rendben talált, akkor a „Kasszához” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azonban a vásárlás alkalmával a Vásárló által kötelezően szolgáltatandó adatok megadásának hiányában a Vásárlás nem eszközölhető. A kötelezően szolgáltatandó adatok köre a Webáruházban, az adatszolgálatásra vonatkozó rovat mellett * jelzéssel és „Kötelező adatok” jelzéssel ellátott. A Vásárló által szolgáltatott adatok valódiságáért kizárólag a Vásárló tartozik felelősséggel. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a Vásárló a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Szolgáltató részére.


A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja az általa megadott adatokat a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 3. pont).


Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a Szolgáltató a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a Webáruházba bejelentkezett Vásárló részére. A Szolgáltató által a Vásárló részére elküldött e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a Vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt (az ajánlat Szolgáltatóhoz történő megérkezését) legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Szolgáltató visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Ajánlatának/megrendelésének Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.


A Szolgáltató a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló, a Szolgáltató által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (de legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató ügyfélszolgálata felé (elektronikus levél útján, vagy telefonon), a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Digitális adattartalom

A megrendelés adatait a Szolgáltató tárolja. Az adatkezeléssel összefüggésben ld. 14. pont.


A Webáruház valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető. A Webáruház működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén a Szolgáltató kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni a Szolgáltatót.

 

Amennyiben a Vásárló regisztrál a Webáruházban, köteles az ehhez tartozó belépési adatokat és jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vásárló teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Vásárló ezen feltételezése, Szolgáltató jogosult a Vásárló felhasználói fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vásárlót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a Vásárlóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:

  • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a Webáruházon keresztül lehet ellátogatni, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltató honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
  • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltató honlapjára feltett tartalom, amennyiben a Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
  • a Webáruház nem kompatibilis a Vásárló eszközeivel és szoftvereivel, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
  • műszaki nehézségek, beleértve a Webáruházzal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

5. Elállási jog

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó) (Fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a./ a terméknek,

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,


a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 30 (harminc) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
A Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.


Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére az Elállási Időszak alatt.

 

Írásban történő elállás esetén a Fogyasztó felhasználhatja a csomaghoz mellékelt vagy a Webáruház honlapján keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a Szolgáltató részére.


A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 4.1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 30 (harminc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.


A Szolgáltató a termék kiszállítási költségét (kivéve: amennyiben a termék ingyenesen került kiszállításra) megtéríti a Fogyasztónak, amennyiben az elállás valamennyi, az adott megrendeléssel kiszállított terméket érinti. E körben azonban nem kerülnek megtérítésre azon – a termék kiszállításával összefüggésben felmerült – többletköltségek, amelyek a Szolgáltató által esetlegesen felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól a Fogyasztó döntése alapján történő eltérésből adódnak. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztó viseli, azt a Szolgáltató a Fogyasztó részére nem téríti meg. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Fogyasztó felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést Szolgáltató a Fogyasztóval szemben érvényesít(het)i.


A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget a Szolgáltató minden esetben a fizetéskor a Fogyasztó által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség, kivéve azon esetet, amennyiben a Fogyasztó a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztó ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 

  1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
  2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
  3. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható ingadozásától függ;
  4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A visszaküldendő termékhez a Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Fogyasztó nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását.

 

A következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t: 1185. Budapest, Versec utca 25/a.


Amennyiben a Fogyasztónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat az 1. pontban szereplő elérhetőségeken.

6. Árak és termékek átvétele

6.1. Árak

 

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben a Szolgáltató által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, a Szolgáltató költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.


6.2. Házhozszállítás


A Webáruházban megvásárolt termékek házhozszállítás útján vehetők át, illetve pick-pack ponton keresztül. Kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, erről a Szolgáltató e-mailben nyújt tájékoztatást.

 

A termékek kiválasztásakor a Vásárló megadja a pontos szállítási címet, illetve a pick-pack pont átvevőhelyet. A Vásárló köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

7. Szállítási költségek

A Szolgáltatónál a megrendelés összegétől függetlenül – némely esettől eltekintve, általában – bruttó 990,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetnie a Vásárlónak, pick-pack pont szolgáltatás igénybevétele esetén bruttó 690,- Ft. Ez az összeg csak részben fedezi a bérmentesítési/szállítási és a csomagolási tényleges díjat, a fennmaradó részt azonban a Szolgáltató átvállalja a Vásárlóktól.

Más esetben előfordulhat, hogy a fent megjelöltnél magasabb szállítási díjat számláz a Szolgáltató a Vásárló felé, amely esetben a Szolgáltató a felszámítandó díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja a Vásárló figyelmét.


Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést a Szolgáltatónak kiszállítania, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer (egy szállítás után) számítja fel.

A termék Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik.


Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

 

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Fogyasztó a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.


Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló, mint jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.


A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A Vásárló a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének - a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Fogyasztó által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

 

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Amennyiben a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve ha e vélelem megdöntésre kerül.
Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben Fogyasztónak minősül.


A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen ÁSZF-fel összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Jótállás

A jótállási feltételekről a Vásárló a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat. Ha nem rendelkezik a Vásárló ezekkel a dokumentumokkal vagy nem műszaki cikkről van szó, akkor az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken és módon fordulhat bővebb információért a Szolgáltatóhoz

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés, számlázás

A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (online fizetés) vagy utánvéttel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a Szolgáltató által megadott számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia.


A Vásárlónak banki előre utalás, vagy bankkártyával (on-line) történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát, - illetve amennyiben a Vásárló rendelkezik ügyfélszámmal - ügyfélszámát is a közlemény rovatban.

A Szolgáltató a vásárláskor minden esetben számlát, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki, amelyről szóló adatot a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakkal összhangban szolgáltatja az adó- és vámhatóság felé. A Vásárló által a vásárlás során történt bármely valótlan adatszolgáltatásból eredő jogkövetkezményekért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

12. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdés vagy reklamáció esetén a Szolgáltató az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:

E-mail: info@pakkecske.hu

Tel.: +36 70 583 6838

H-P 8:00 – 16:00 óráig

Az ügyfélszolgálat postacíme: 1185. Budapest, Versec utca 25/a.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.


A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.


A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

13.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu


Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.


A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.


Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

 

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

 

Online vitarendezési platform elektronikus linkje.

14. Adatvédelem

A Szolgáltató általi adatkezelésról az Adatkezelési Tájékoztatóban talál részletes információt.

15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelemi tájékoztató

1. Bevezető

Horváth-Verespusztai Hajnalka Zsuzsanna E.V. („Adatkezelő”) elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa.

A www.pakkecske.hu weboldalnál Ön által igénybevett szolgáltatások (csomag összeállítás, üdvözlőkártya szerkesztés, házhozszállítás; együttesen: „Szolgáltatások”) teljesítése során egyes személyes adatok gyűjtése és kezelése nem nélkülözhető. A jelen adatvédelemi tájékoztatónk (a „Tájékoztató") a Szolgáltatásaink során végzett, elengedhetetlen adatkezelési tevékenységeink, továbbá a www.pakkecske.hu weboldalon elérhető honlapunk („Honlap”) igénybevétele során történő adatkezelésről tartalmaz információkat.

Az Adatkezelő tevékenysége során kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyek a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő különleges személyes adatot[1] nem kezel. Az adatkezelés időtartama ugyancsak a szükséges időtartamra korlátozódik. Az Ön személyes adatai minden esetben Öntől közvetlenül jut el hozzánk, mástól Önre vonatkozó személyes adatot nem gyűjtünk.

 

2. Az Adatkezelő és elérhetőségei

Adatkezelő cégneve: Horváth-Verespusztai Hajnalka E.V.

Székhelye: 1185. Budapest, Versec utca 25/a.

E-mail címe: info@pakkecske.hu

Telefonszáma: +36 70 583 6838

Honlapja: www.pakkecske.hu         

 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

 

Szolgáltatásnyújtáshoz szükséges adatkezelések

 

 

Név, kapcsolattartási adatok (telefonszám, cím, e-mail cím), szolgáltatással kapcsolatos preferenciák

  Szolgáltatásnyújtás

Szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés teljesítése

  Szolgáltatásunkra vonatkozó szerződésből

  fakadó (szavatossági, garanciális) igények

  érvényesíthetőségéig

Számla, bizonylat kiállításához szükséges személyes adatok (név, lakcím).

  Számla, bizonylat kiállítása

Számla kiállítási, illetve bizonylatolási jogi kötelezettség teljesítése

    A Számvitelről szóló törvény szerinti

    bizonylat megőrzési idő végéig (8 évig)

 

Marketing célú – nem szükségszerű – adatkezelések

 

Név és kapcsolattartási adatok

Promóciós hírlevelek küldése

közvetlen üzletszerzés

    Adatkezelő jogos

    érdeke

    Az érintett tiltakozásáig

 

 

Honlap látogatásához kapcsolódó adatkezelések

 

Működéshez (szerződés teljesítéshez) szükséges web cookie-k

Név

Funkció

Időtartam

UN_never_logout_id

UN_never_logout_auth

Maradjon belépve

90 nap

UN_cart_...

Cookie alapú kosár eltárolás

365 nap

UN_geoip

GeoIP alapú átirányítás

 

munkamenet

UN_design_popup_...

Felugró módosítható elem

 

munkamanet

UN_design_page

Lista nézet váltás

 

365 nap

UN_vote_...

Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése

365 nap

UN_explicit

Explicit tartalom felugró

munkamenet

UN_cookie_allow

UN_cookie_close

Cookie-k elfogadásának állapota

365 nap

UN_admin_view

Admin megtekintés "zárva" esetén

munkamenet

UnasID

UnasServiceProxyID

Folyamat azonosító

munkamenet

 

Opcionális cookie-k, az Ön kifejezett belegyezése esetén

Név

Funkció

Időtartam

UN_exitpopup_show_all

UN_exitpopup_show

UN_exitpopup_conv_all

UN_exitpopup_conv_

UN_exitpopup_block

UN_exitpopup_visit_all

UN_exitpopup_order

UN_exitpopup_newsletter

Intelligens ajánlat

30 nap

UN_last_prod

Utoljára megtekintett termékek

60 nap

UN_refer

Forrás azonosítás

60 nap

 

Azon személyes adatok megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő – szolgáltatásra vonatkozó – szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, az adott Szolgáltatás nyújtásának előfeltétele. A szükséges adatok megadása nélkül nem tudnánk az adott szolgáltatást nyújtani.

 

 

4. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Adatkezelő a fent bemutatott adatkezelési célok elérése során az Ön személyes adatainak kezelését is érintően megbízottja szolgáltatását veszi igénybe, azaz ún. adatfeldolgozót von be.

 

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozó tevékenysége

MnT-Accounting Könyvelő és Adótanácsadó Kft.

8719. Böhönye, Dr. Forbáth Imre utca 18.

könyvelés

Sprinter Futárszolgálat Kft.

1097. Budapest, Táblás utca 39.

futárszolgálat

UNAS Online Kft.

9400. Sopron, Kőszegi út 14.

tárhely szolgáltatás

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1031. Budapest, Záhony utca 7.

számlázási szolgáltatás

Barion Payment Zrt.                           

1117. Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

kártyás fizetési szolgáltatás

Kiss Gergő e.v.

1041. Budapest, Szent István tér 20.

marketing szolgáltatás


Az Ön személyes adatait egyéb címzettek részére kizárólag abban az esetben továbbítjuk, amennyiben az hatósági megkeresés, határozat vagy jogszabályi kötelezettség miatt szükséges. Személyes adatait az Európai Unión kívül tartózkodó vagy működő címzettek részére nem továbbítjuk. 

 

5. Az Önt megillető jogok

Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg.

5.1. A személyes adataihoz való hozzáférés. Ez azt jelenti, hogy jogosult értesülni adatai kezelésének a tényéről, hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, valamint tájékoztatást kapni arról, hogy mit tesz az Adatkezelő a személyes adataival.

5.2. A személyes adatok helyesbítése. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai helyesbítését vagy kiegészítését, ha azokat pontatlannak vagy hiányosnak találja.

5.3. A személyes adatok törlése. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között, amennyiben az adatkezelés folytatásának nincs jogszerű célja, kérheti személyes adatai törlését.

5.4. A személyes adatok kezelésének korlátozása. Ez azt jelenti, hogy kérheti személyes adatai kezelésének a „letiltását”. Erre vonatkozó jogszerű kérése esetén a továbbiakban csak tárolhatjuk személyes adatait, de egyebekben nem folytathatjuk a kezelésüket.

5.5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (így különösen adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében).

Amennyiben bővebb tájékoztatást szeretne kapni a fenti jogaival kapcsolatban vagy élni kíván azok bármelyikével, forduljon hozzánk a fenti elérhetőségek valamelyikén.

5.6 Jogorvoslathoz való jog. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak általunk történő kezelése megsérti a jogszabályokat, panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti, ugyanakkor természetesen bízunk benne, hogy először nekünk jelzi majd a problémáját. A hatóság elérhetőségei:

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu/;

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

felefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410

 

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Ön jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelővel szemben indított eljárás esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

 

 

 

 

[1] faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok